lnwshop logo

เปลญวนไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องไกวเปล รุ่น s-baby เหมาะสำหรับเด็กแรกเกิด 0-3 ปี ชุดเล็ก(ฟรีมุ้งคลุมเปลด้านบน) พกพาสะดวก พับเก็บได้ ผ้าเปลออกแบบเพื่อห่อตัว โปร่งสบาย ไม่ร้อน ประหยัดพื้นที่การใช้งาน

เปลญวนไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องไกวเปล รุ่น s-baby เหมาะสำหรับเด็กแรกเกิด 0-3 ปี ชุดเล็ก(ฟรีมุ้งคลุมเปลด้านบน) พกพาสะดวก พับเก็บได้ ผ้าเปลออกแบบเพื่อห่อตัว โปร่งสบาย ไม่ร้อน ประหยัดพื้นที่การใช้งาน
เปลญวนไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องไกวเปล รุ่น s-baby เหมาะสำหรับเด็กแรกเกิด 0-3 ปี ชุดเล็ก(ฟรีมุ้งคลุมเปลด้านบน) พกพาสะดวก พับเก็บได้ ผ้าเปลออกแบบเพื่อห่อตัว โปร่งสบาย ไม่ร้อน ประหยัดพื้นที่การใช้งาน thumbnail 1เปลญวนไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องไกวเปล รุ่น s-baby เหมาะสำหรับเด็กแรกเกิด 0-3 ปี ชุดเล็ก(ฟรีมุ้งคลุมเปลด้านบน) พกพาสะดวก พับเก็บได้ ผ้าเปลออกแบบเพื่อห่อตัว โปร่งสบาย ไม่ร้อน ประหยัดพื้นที่การใช้งาน thumbnail 2เปลญวนไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องไกวเปล รุ่น s-baby เหมาะสำหรับเด็กแรกเกิด 0-3 ปี ชุดเล็ก(ฟรีมุ้งคลุมเปลด้านบน) พกพาสะดวก พับเก็บได้ ผ้าเปลออกแบบเพื่อห่อตัว โปร่งสบาย ไม่ร้อน ประหยัดพื้นที่การใช้งาน thumbnail 3เปลญวนไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องไกวเปล รุ่น s-baby เหมาะสำหรับเด็กแรกเกิด 0-3 ปี ชุดเล็ก(ฟรีมุ้งคลุมเปลด้านบน) พกพาสะดวก พับเก็บได้ ผ้าเปลออกแบบเพื่อห่อตัว โปร่งสบาย ไม่ร้อน ประหยัดพื้นที่การใช้งาน thumbnail 4เปลญวนไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องไกวเปล รุ่น s-baby เหมาะสำหรับเด็กแรกเกิด 0-3 ปี ชุดเล็ก(ฟรีมุ้งคลุมเปลด้านบน) พกพาสะดวก พับเก็บได้ ผ้าเปลออกแบบเพื่อห่อตัว โปร่งสบาย ไม่ร้อน ประหยัดพื้นที่การใช้งาน thumbnail 5เปลญวนไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องไกวเปล รุ่น s-baby เหมาะสำหรับเด็กแรกเกิด 0-3 ปี ชุดเล็ก(ฟรีมุ้งคลุมเปลด้านบน) พกพาสะดวก พับเก็บได้ ผ้าเปลออกแบบเพื่อห่อตัว โปร่งสบาย ไม่ร้อน ประหยัดพื้นที่การใช้งาน thumbnail 6เปลญวนไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องไกวเปล รุ่น s-baby เหมาะสำหรับเด็กแรกเกิด 0-3 ปี ชุดเล็ก(ฟรีมุ้งคลุมเปลด้านบน) พกพาสะดวก พับเก็บได้ ผ้าเปลออกแบบเพื่อห่อตัว โปร่งสบาย ไม่ร้อน ประหยัดพื้นที่การใช้งาน thumbnail 7เปลญวนไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องไกวเปล รุ่น s-baby เหมาะสำหรับเด็กแรกเกิด 0-3 ปี ชุดเล็ก(ฟรีมุ้งคลุมเปลด้านบน) พกพาสะดวก พับเก็บได้ ผ้าเปลออกแบบเพื่อห่อตัว โปร่งสบาย ไม่ร้อน ประหยัดพื้นที่การใช้งาน thumbnail 8เปลญวนไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องไกวเปล รุ่น s-baby เหมาะสำหรับเด็กแรกเกิด 0-3 ปี ชุดเล็ก(ฟรีมุ้งคลุมเปลด้านบน) พกพาสะดวก พับเก็บได้ ผ้าเปลออกแบบเพื่อห่อตัว โปร่งสบาย ไม่ร้อน ประหยัดพื้นที่การใช้งาน thumbnail 9เปลญวนไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องไกวเปล รุ่น s-baby เหมาะสำหรับเด็กแรกเกิด 0-3 ปี ชุดเล็ก(ฟรีมุ้งคลุมเปลด้านบน) พกพาสะดวก พับเก็บได้ ผ้าเปลออกแบบเพื่อห่อตัว โปร่งสบาย ไม่ร้อน ประหยัดพื้นที่การใช้งาน thumbnail 10เปลญวนไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องไกวเปล รุ่น s-baby เหมาะสำหรับเด็กแรกเกิด 0-3 ปี ชุดเล็ก(ฟรีมุ้งคลุมเปลด้านบน) พกพาสะดวก พับเก็บได้ ผ้าเปลออกแบบเพื่อห่อตัว โปร่งสบาย ไม่ร้อน ประหยัดพื้นที่การใช้งาน thumbnail 11เปลญวนไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องไกวเปล รุ่น s-baby เหมาะสำหรับเด็กแรกเกิด 0-3 ปี ชุดเล็ก(ฟรีมุ้งคลุมเปลด้านบน) พกพาสะดวก พับเก็บได้ ผ้าเปลออกแบบเพื่อห่อตัว โปร่งสบาย ไม่ร้อน ประหยัดพื้นที่การใช้งาน thumbnail 12เปลญวนไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องไกวเปล รุ่น s-baby เหมาะสำหรับเด็กแรกเกิด 0-3 ปี ชุดเล็ก(ฟรีมุ้งคลุมเปลด้านบน) พกพาสะดวก พับเก็บได้ ผ้าเปลออกแบบเพื่อห่อตัว โปร่งสบาย ไม่ร้อน ประหยัดพื้นที่การใช้งาน thumbnail 13เปลญวนไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องไกวเปล รุ่น s-baby เหมาะสำหรับเด็กแรกเกิด 0-3 ปี ชุดเล็ก(ฟรีมุ้งคลุมเปลด้านบน) พกพาสะดวก พับเก็บได้ ผ้าเปลออกแบบเพื่อห่อตัว โปร่งสบาย ไม่ร้อน ประหยัดพื้นที่การใช้งาน thumbnail 14เปลญวนไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องไกวเปล รุ่น s-baby เหมาะสำหรับเด็กแรกเกิด 0-3 ปี ชุดเล็ก(ฟรีมุ้งคลุมเปลด้านบน) พกพาสะดวก พับเก็บได้ ผ้าเปลออกแบบเพื่อห่อตัว โปร่งสบาย ไม่ร้อน ประหยัดพื้นที่การใช้งาน thumbnail 15เปลญวนไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องไกวเปล รุ่น s-baby เหมาะสำหรับเด็กแรกเกิด 0-3 ปี ชุดเล็ก(ฟรีมุ้งคลุมเปลด้านบน) พกพาสะดวก พับเก็บได้ ผ้าเปลออกแบบเพื่อห่อตัว โปร่งสบาย ไม่ร้อน ประหยัดพื้นที่การใช้งาน thumbnail 16เปลญวนไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องไกวเปล รุ่น s-baby เหมาะสำหรับเด็กแรกเกิด 0-3 ปี ชุดเล็ก(ฟรีมุ้งคลุมเปลด้านบน) พกพาสะดวก พับเก็บได้ ผ้าเปลออกแบบเพื่อห่อตัว โปร่งสบาย ไม่ร้อน ประหยัดพื้นที่การใช้งาน thumbnail 17เปลญวนไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องไกวเปล รุ่น s-baby เหมาะสำหรับเด็กแรกเกิด 0-3 ปี ชุดเล็ก(ฟรีมุ้งคลุมเปลด้านบน) พกพาสะดวก พับเก็บได้ ผ้าเปลออกแบบเพื่อห่อตัว โปร่งสบาย ไม่ร้อน ประหยัดพื้นที่การใช้งาน thumbnail 18เปลญวนไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องไกวเปล รุ่น s-baby เหมาะสำหรับเด็กแรกเกิด 0-3 ปี ชุดเล็ก(ฟรีมุ้งคลุมเปลด้านบน) พกพาสะดวก พับเก็บได้ ผ้าเปลออกแบบเพื่อห่อตัว โปร่งสบาย ไม่ร้อน ประหยัดพื้นที่การใช้งาน thumbnail 19เปลญวนไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องไกวเปล รุ่น s-baby เหมาะสำหรับเด็กแรกเกิด 0-3 ปี ชุดเล็ก(ฟรีมุ้งคลุมเปลด้านบน) พกพาสะดวก พับเก็บได้ ผ้าเปลออกแบบเพื่อห่อตัว โปร่งสบาย ไม่ร้อน ประหยัดพื้นที่การใช้งาน thumbnail 20เปลญวนไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องไกวเปล รุ่น s-baby เหมาะสำหรับเด็กแรกเกิด 0-3 ปี ชุดเล็ก(ฟรีมุ้งคลุมเปลด้านบน) พกพาสะดวก พับเก็บได้ ผ้าเปลออกแบบเพื่อห่อตัว โปร่งสบาย ไม่ร้อน ประหยัดพื้นที่การใช้งาน thumbnail 21เปลญวนไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องไกวเปล รุ่น s-baby เหมาะสำหรับเด็กแรกเกิด 0-3 ปี ชุดเล็ก(ฟรีมุ้งคลุมเปลด้านบน) พกพาสะดวก พับเก็บได้ ผ้าเปลออกแบบเพื่อห่อตัว โปร่งสบาย ไม่ร้อน ประหยัดพื้นที่การใช้งาน thumbnail 22เปลญวนไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องไกวเปล รุ่น s-baby เหมาะสำหรับเด็กแรกเกิด 0-3 ปี ชุดเล็ก(ฟรีมุ้งคลุมเปลด้านบน) พกพาสะดวก พับเก็บได้ ผ้าเปลออกแบบเพื่อห่อตัว โปร่งสบาย ไม่ร้อน ประหยัดพื้นที่การใช้งาน thumbnail 23
หมวดหมู่ เปลญวน+มอเตอร์ไกว s-baby
ราคาปกติ 2,700.00 บาท
ราคา 2,450.00 บาท
น้ำหนัก 6,900 กรัม
ประเภทเปลญวน :: ติดตั้งเครื่องไกวเปลญวน s-baby
แก้ไขล่าสุด 5 พ.ย. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
คงเหลือ ไม่จำกัด
กรุณาเลือกชนิดสินค้าด้านล่างค่ะ
Scan this!
เปลญวนไฟฟ้า สำหรับเด็กแรกเกิด 0-3ปี ชุดเล็ก ติดตั้งเครื่องไกวเปล รุ่น s-baby ชุดสีน้ำเงิน
เปลญวนไฟฟ้า สำหรับเด็กแรกเกิด 0-3ปี ชุดเล็ก ติดตั้งเครื่องไกวเปล รุ่น s-baby ชุดสีน้ำเงิน
รหัสสินค้า B1-SBABY
ราคาปกติ 2,700.00 บาท
ลดเหลือ 2,450.00 บาท
น้ำหนัก 6,900 กรัม
ประเภทเปลญวน :: ติดตั้งเครื่องไกวเปล s-baby
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
คงเหลือ ไม่จำกัด
จำนวน
ชุด (ขาเปล+ผ้าเปล+กระเป๋าเก็บ)
หยิบลงตะกร้า
เปลญวนไฟฟ้า สำหรับเด็กแรกเกิด 0-3ปี ชุดเล็ก ติดตั้งเครื่องไกวเปล รุ่น s-baby ชุดสีเขียว
เปลญวนไฟฟ้า สำหรับเด็กแรกเกิด 0-3ปี ชุดเล็ก ติดตั้งเครื่องไกวเปล รุ่น s-baby ชุดสีเขียว
รหัสสินค้า G1-SBABY
ราคาปกติ 2,700.00 บาท
ลดเหลือ 2,450.00 บาท
น้ำหนัก 6,900 กรัม
ประเภทเปลญวน :: ติดตั้งเครื่องไกวเปล s-baby
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
คงเหลือ ไม่จำกัด
จำนวน
ชุด (ขาเปล+ผ้าเปล+กระเป๋าเก็บ)
หยิบลงตะกร้า
เปลญวนไฟฟ้า สำหรับเด็กแรกเกิด 0-3ปี ชุดเล็ก ติดตั้งเครื่องไกวเปล รุ่น s-baby ชุดสีม่วง
เปลญวนไฟฟ้า สำหรับเด็กแรกเกิด 0-3ปี ชุดเล็ก ติดตั้งเครื่องไกวเปล รุ่น s-baby ชุดสีม่วง
รหัสสินค้า P1-SBABY
ราคาปกติ 2,700.00 บาท
ลดเหลือ 2,450.00 บาท
น้ำหนัก 6,900 กรัม
ประเภทเปลญวน :: ติดตั้งเครื่องไกวเปล s-baby
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
คงเหลือ ไม่จำกัด
จำนวน
ชุด (ขาเปล+ผ้าเปล+กระเป๋าเก็บ)
หยิบลงตะกร้า
เปลญวนไฟฟ้า สำหรับเด็กแรกเกิด 0-3ปี ชุดเล็ก ติดตั้งเครื่องไกวเปล รุ่น s-baby ชุดสีเขียวเข้ม
เปลญวนไฟฟ้า สำหรับเด็กแรกเกิด 0-3ปี ชุดเล็ก ติดตั้งเครื่องไกวเปล รุ่น s-baby ชุดสีเขียวเข้ม
รหัสสินค้า GG1-SBABY
ราคาปกติ 2,700.00 บาท
ลดเหลือ 2,450.00 บาท
น้ำหนัก 6,900 กรัม
ประเภทเปลญวน :: ติดตั้งเครื่องไกวเปล s-baby
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
คงเหลือ ไม่จำกัด
จำนวน
ชุด (ขาเปล+ผ้าเปล+กระเป๋าเก็บ)
หยิบลงตะกร้า
เปลญวนไฟฟ้า สำหรับเด็กแรกเกิด 0-3ปี ชุดเล็ก ติดตั้งเครื่องไกวเปล รุ่น s-baby ชุดสีส้ม
เปลญวนไฟฟ้า สำหรับเด็กแรกเกิด 0-3ปี ชุดเล็ก ติดตั้งเครื่องไกวเปล รุ่น s-baby ชุดสีส้ม
รหัสสินค้า O1-SBABY
ราคาปกติ 2,700.00 บาท
ลดเหลือ 2,450.00 บาท
น้ำหนัก 6,900 กรัม
ประเภทเปลญวน :: ติดตั้งเครื่องไกวเปล s-baby
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
คงเหลือ ไม่จำกัด
จำนวน
ชุด (ขาเปล+ผ้าเปล+กระเป๋าเก็บ)
หยิบลงตะกร้า
เปลญวนไฟฟ้า สำหรับเด็กแรกเกิด 0-3ปี ชุดเล็ก ติดตั้งเครื่องไกวเปล รุ่น s-baby ชุดสีแดงเข้ม
เปลญวนไฟฟ้า สำหรับเด็กแรกเกิด 0-3ปี ชุดเล็ก ติดตั้งเครื่องไกวเปล รุ่น s-baby ชุดสีแดงเข้ม
รหัสสินค้า R1-SBABY
ราคาปกติ 2,700.00 บาท
ลดเหลือ 2,450.00 บาท
น้ำหนัก 6,900 กรัม
ประเภทเปลญวน :: ติดตั้งเครื่องไกวเปล s-baby
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
คงเหลือ ไม่จำกัด
จำนวน
ชุด (ขาเปล+ผ้าเปล+กระเป๋าเก็บ)
หยิบลงตะกร้า
1
แสดงชิ้นที่ 1-6 จากทั้งหมด 6 ชิ้น

ชุดเปลญวนไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องไกวเปล รุ่น s-baby ชุดเล็ก เหมาะสำหรับเด็กแรกเกิด เด็กอ่อน ใช้ได้ยาว 3 ปี ห่อตัวดีเยี่ยม โปร่งสบาย ไม่ร้อน พกพาสะดวก พับเก็บได้ ประหยัดพื้นที่การใช้งาน ขาเปลเด็กแข็งแรงรับน้ำหนักได้มากถึง 30kg. โดยร้านเปลญวน@www.thailandhammock.com 

 • ชุดเปลญวนสำหรับเด็ก สีน้ำเงิน ดูตัวอย่างสินค้า CLICK!
 • ชุดเปลญวนสำหรับเด็ก สีเขียว ดูตัวอย่างสินค้า ด้านล่าง
 • ชุดเปลญวนสำหรับเด็ก สีส้ม ดูตัวอย่างสินค้า CLICK!
 • ชุดเปลญวนสำหรับเด็ก สีเขียวเข้ม ดูตัวอย่างสินค้าด้านล่าง
 • ชุดเปลญวนสำหรับเด็ก สีม่วง ดูตัวอย่างสินค้า ด้านล่าง
 • ชุดเปลญวนสำหรับเด็ก สีแดงเข้ม ดูตัวอย่างสินค้า CLICK!

มอเตอร์ไกวเปล หรือ เครื่องไกวเปล รุ่น s-baby ปลอดภัย เพราะมีระบบตัดไฟถึง 2 จุด ใช้กระแสไฟฟ้าเพียง 12V ซึ่งไม่ทำอันตรายกับมนุษย์ได้เลย ช่วยแรงคุณพ่อคุณแม่ได้อย่างมาก เพราะไม่ต้องมานั่งไกว หรือนั่งเฝ้าตลอดเวลา มีเวลาเพื่อจัดการอย่างอื่น 

มอเตอร์ไกว รุ่น s-baby เป็นชุดมอเตอร์ไกวที่เหมาะกับเด็ก เด็กโต

มอเตอร์ไกวเปล s-baby@thailandhammock.com คุณสมบัติเฉพาะ

มอเตอร์ไกวเปลใช้ได้เฉพาะกับเปลญวนเท่านั้น
• 
มอเตอร์ไกวเปล รับน้ำหนักได้สูงสุด 60 กก.
• ใช้ได้ตั้งแต่เด็กอ่อน จนถึงเด็กโต

• ปลอดภัยสูงสุดด้วยตัวตัดไฟ ถึง 2 จุด ใช้ไฟเพียง 12V
• ไกวสม่ำเสมอ และไกวได้ยาวนานต่อเนื่องกว่า 4-5 ชม.

• ติดตั้งง่ายๆ ภายใน 1 นาที
• เอกสิทธ์เหนือระดับด้วยเทคโนโลยี DOUBLE BALL BEARING SWING MOTOR s-baby@
thailandhammock.com

 ชุดเปลญวนอัตโนมัติ ข้อดีๆที่คุณควรเลือก

 • พกพาสะดวก ไม่ต้องกลัวลูกติดเปล เพราะสามารถหิ้วไปได้ทุกที่ ทุกเวลา
 • ใช้กระแสไฟฟ้า OUTPUT 5-15 DC และมีระบบตัดไฟถึง 2 จุด ปลอดภัย 100%
 • ขนาดกระทัดรัด เหมาะกับท่านที่อาศัยอยู่ อพาท์เมนท์ คอนโด ห้องที่มีพื้นที่จำกัด
 • ให้ท่านมีเวลาไปทำอย่างอื่น มอเตอร์ไกวทำงานต่อเนื่องยาวนาน 4-5 ชม.
 • ประกอบง่าย ไม่ต้องถอดชิ้นส่วนไดๆเลย เพียงใส่ล็อคเท่านั้น
 • ช่วงไกว สวิงได้ดี ฐานเปลเป็นยางกันลื่น ช่วยให้ยึดติดกับพื้นได้ดี
 • ความปลอดภัยสูงสุด จากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และมีระบบตัดไป 2 จุด Adaptor Voltage DC แปลงไฟ OUTPUT 5-15 DC


สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
 • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธ.กรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญ่สีลม ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขาเพชรเกษม2 ออมทรัพย์
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาคาร์ฟรู เพชรเกษม 2 ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาธนบุรี ออมทรัพย์
 • ค่าธรรมเนียม 5%
 • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

การจัดส่งสินค้า ทางร้านจะจัดส่งสินค้าต่อเมื่อได้รับการชำระเงิน และแจ้งการชำระเงิน รวมถึงแจ้งชื่อ-นามสกุล สถานที่จัดส่งและเบอร์โทรติดต่อ เรียบร้อยก่อนเวลา 09.30 น. ทางร้านจัดส่งสินค้าให้ได้เลย หมายถึง.-

 • โอนเงิน / ชำระเงิน ก่อน 9.30 น ของทุกวัน จะจัดส่งให้ได้วันนั้นเลย
 • โอนเงิน / ชำระเงิน หลัง 9.30 น. วันนี้ ถึง 9.30 น. วันพรุ่งนี้ จัดส่งได้พรุ่งนี้

**กรณี ตรงกับวันศุกร์ โอนวันศุกร์หลัง 9.30 น. ทางร้านจะจัดส่งสินค้าให้ในวันจันทร์นะครับ**

การจัดส่งสินค้าของทางร้าน มี 3 รูปแบบดังต่อไปนี้
ลูกค้าควรทราบวิธีการจัดส่ง ข้อแตกต่างระหว่างการพัสดุธรรมดา และการจัดส่งแบบ EMS ก่อนนะครับ

1. การจัดส่งแบบพัสดุธรรมดามีข้อดีและเสียตามนี้ครับ

 • สินค้าไม่สามารถตรวจสอบ สถานะการจัดส่งได้
 • ใช้เวลานาน (ไม่นับรวมวันหยุด นักขัตฤกษ์ต่างๆ) กรณีต่างจังหวัด 5-10 วัน
 • ในเขต กทม. 4-5 วัน
 • พัสดุชิ้นใหญ่...ลูกค้าอาจจะต้องไปรับเองที่ไปรษณีย์
 • กรณีรอสินค้านาน บางรายอาจนานมาก ถ้ายังไม่ถึง 10 วัน ทางร้านไม่สามารถทำเรื่องสอบสถานะสินค้าได้ ต้องรอจนถึง 10 วัน*
 • ราคาถูก ไม่แพง ครับ


2. การจัดส่งแบบพัสดุ EMS มีข้อดีและเสียตามนี้ครับ

 • สินค้าตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ทันที รู้ได้เลยว่าส่งของจริงหรือเปล่า
 • มั่นใจ รวดเร็ว 2 วัน กรณีต่างจังหวัด 3 วัน อย่างช้าที่สุด
 • ไปรษณีย์จัดส่งสินค้าถึงบ้าน ลูกค้าไม่ต้องไปรับเองที่ไปรษณีย์ (90%ส่งถึงบ้านต่างจังหวัด)
 • ราคาแพงกว่า ครับ

3. จัดส่งด่วน บริการจัดส่งด่วน ส่งถึงมือลูกค้าทันที ภายใน 24ชม. ภายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น (สอบถามเส้นทางได้ที่ 0911807473, 0905699681)

**คำถามที่พบบ่อย ส่งแบบลงทะเบียนได้ใหม?

คำตอบ : ส่งไม่ได้ครับ เพราะสินค้าที่ส่งแบบลงทะเบียน น้ำหนักสินค้าจะต้องไม่เกิน / ห้ามเกิน 2kg ส่วนชุดเปลมีน้ำหนัก 5-8 kg ครับ (ยกเว้นผ้าเปล และมอเตอน์ไกว สามารถจัดส่งได้)

แจ้งเพื่อทราบ
ร้านเปลญวน@www.thailandhammock.com
ขอบคุณครับ

RECOMMENDEDบ้านเปลญวน "เปลพร้อมขาตั้ง" จำหน่าย เปลญวน สำหรับเด็ก 0-3 ปี และผู้ใหญ่ พกพาสะดวก พับเก็บได้ ติดตั้งง่ายๆ โครงสร้างเปลแข็งแรง ประหยัดพื้นที่ใช้งาน
  แผนที่ตั้งร้าน >

@ThailandHammock.com
486/107 ม.พฤกษาวิลล์ 4 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160

ติดต่อด่วนได้ที่ :
LINE ID : 
@babyid (เติม @ ด้านหน้า)
  Moblie : 091-180-7473, 
               090-569-9681

Member

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม45,009 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด24,174 ครั้ง
เปิดร้าน16 เม.ย. 2558
ร้านค้าอัพเดท13 ส.ค. 2561

0911807473

RANDOM PRODUCTS

Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก